PK-yrityksen hallitustyöskentelyssä on tärkeää lähteä ajatuksesta, jossa kritiikki liittyy kehittämiseen. Mitä paremmin kritiikkiä voidaan rakentavasti käsitellä sitä antoisampia ovat lopputulokset. Hallitustyöskentely ei mielestäni kaipaa ”joojoo -miehiä”, vaan aitoa ja jopa rohkeaakin kannanottoa asioihin.

Hallituksen kokoonpano ja hallituksen jäsenten roolitukset ovat aina yrityskohtaisia, kuten myös vuosikello, jonka mukaan hallitus monessa yrityksessä työskentelee. Roolitusten ja teemoituksen lisäksi toimivan hallitustyöskentelyn avainasioita on valmistelu, arviointi, kannanotot ja päätöksen tekeminen.

Teemoituksissa on melkoisia eroja ja taitaa myös olla niin että teemoituksia ei välttämättä monessa tapauksessa etukäteen tehdä, vaan toimitaan sen mukaan mitä asioita kulloinkin nousee käsiteltäväksi kokouksiin. Näkisin kuitenkin että joitakin teemoja, kuten esimerkiksi riskit, budjetin käsittely, myyntistrategia ja mittaaminen voisivat ainakin olla aikataulutettuja asioita.

Miten syvälle hallitustasolla sitten vaikka mittaamisessa voidaan mennä, riippuu pitkälti organisaation rakenteesta ja tietysti myös järjestelmästä, joka toiminnanohjauksessa on käytössä. Jokainen tietää että ”sitä saat mitä mittaat!”

Mittaamisessa asiat ovat menossa yhä enemmän reaaliaikaisuuteen ja sitä kautta toiminnanohjausjärjestelmän rooli korostuu arjessa. Uudet online-tyyppiset ratkaisut työnohjauksessa ja kirjauksessa ovat monessa tapauksessa välttämättömiä jos halutaan tietää projektin edistymistä ja vaadittavien resurssien kohdistamisesta ja tietysti samalla saadaan seurattua kannattavuutta.

Hyvän johtoryhmän apu on korvaamaton kun määritellään arjen mittareita, joista on hyötyä myös hallitukselle päätöksen tueksi. Hallituksen tekemät päätökset ovat kuitenkin hyvin usein muuta kuin reaaliaikaisia, pikemminkin kauaskantoisia yltäen jopa usean vuoden päähän.

Kun hallituksen kokouksen pöytäkirjassa lukee ”päätettiin” eikä vain todeta asia käydyn läpi, niin silloin päätöksellä on mielestäni enemmän vaikuttavuutta ja se ohjaa ja vaatii myös toimitusjohtajaa toimimaan.

Hallituksen tulisi ja tulee vaatia itseltään päätöksiä. Hallituksen täytyy pyrkiä toteuttamaan omistajien tahtotilan mukaista strategiaa niin, että se on päätöksissä tunnistettavissa ja jalkautettavissa yrityksen toimintaan.

Harri Karttunen
Hallituksen puheenjohtaja
Lemonsoft Oy