Tulorekisteri keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Tulorekisteri korvaa nykyisin mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain:

– 1.1.2019: palkkatiedot

– 1.1.2020: etuus- ja eläketiedot

Työnantaja ilmoittaa ilmoittaa tiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu, ja tiedon välityksen määrä sekä manuaaliset työvaiheet vähenevät.

Tämä edellyttää kuitenkin palkanlaskentaohjelmaa, johon on toteutettu tulorekisterin vaateet mahdollisimman laajasti.

Lemonsoft Palkanlaskennan avulla hoidat vaivattomasti Tulorekisteriraportoinnin

Lemonsoft palkanlaskenta soveltuu sellaisenaan Tulorekisteriraportointiin ja ohjelma sisältää tarvittavat ominaisuudet suoraan ilman erillistä ohjelmalisenssiä.

Voit helpottaa raportointia entisestään ottamalla avuksi muitakin Lemonsoft-ohjelmia.

Hyödynnä HR-kalenteria poissaoloraportoinnissa ja työtuntikirjauksista saat palkkoihin palkkatietojen lisäksi ansaintakaudet. Palkanlaskijan ei tällöin tarvitse täyttää tietoja manuaalisesti.

Raportointi tapahtuu kätevästi suoraan ohjelmasta joko käyttäjän tekemänä tai automatisoinnin hoitamana.

Ensimmäiset ominaisuudet tulivat ohjelmaan jo keväällä 2018. Voit siis aloittaa tulorekisterin käyttöönoton jo nyt esimerkiksi täydentämällä henkilötiedot ja palkkalajien tulolajitiedot.

Lemonsoft Palkanlaskennan tulorekisterin ominaisuuksia:

 • Täydentävät tulolajit
 • Työsuhdetiedot
 • Ansaintakaudet ja poissaolot, tiedot myös esim työtunneista ja HR-kalenterista
 • Raportointi suoraan Tulorekisteriin rajapinnan kautta
 • Vaihtoehtoinen raportointi latauspalvelun kautta
 • Mahdollisuus automatisoida raportointi Tulorekisteriin
 • Ilmoitustapa 1 tai 2, oman valinnan mukaan
 • Erilaisia työkaluja jotka helpottavat käyttöönottoa
 • Ilmoitusrekisteri
 • Työnantajan erillisilmoitus
 • Korjaukset
  • Perusteeton etu
  • Takaisinperintä
  • Korjausilmoitus
  • Mitätöinti

Opi uutta!

Seuraa LemonNews sivustoa ja opiskele sieltä miten otat tulorekisterin käyttöön.