Digitalisoi tuotannonohjaus

Varaa etädemo

Tuotannonohjausjärjestelmä parempaan tuotannon hallittavuuteen

Tuotannonohjauksen ja koko tuotantoketjun joustavuus korostuu koko ajan enemmän. Yhden kappaleen eräkoko aiheuttaa vaatimuksia tuotannon reaaliaikaiselle seurannalle ja joustaville muutoksille. Hyvä tietojärjestelmä auttaa lisäämään tuotannonohjauksen hallittavuutta ja parantaa tiedonjaon läpinäkyvyyttä.

Lue lisää:

Miksi tuotannonohjaus kannattaa digitalisoida?

Digitalisoimalla tuotannonohjauksen saat useamman työn tekemisen kannalta tarpeettoman ja päällekkäisen työvaiheen poistettua. Kun paperiset ja katoilevat työkortit korvataan digitaalisella työjononäkymällä, inhimillisten virheiden ja selvittelyjen määrä vähenee, tehokkuus paranee ja samassa työajassa saadaan tehtyä enemmän oikeita töitä:

• työhön käytetty aika kertyy suoraan työlle, ja tiedot kulkeutuvat suoraan palkanlaskentaan ja jälkilaskelmiin

• tiedot ovat koko ajan reaaliaikaisia, joten seuranta ja muutostenhallinta on tehokasta

• tuotannon tarve ja tuotteiden saatavuus löytyvät järjestelmästä, joten materiaalitarpeet ovat jatkuvasti selvillä

• valmistaminen ja toimituksen ajoittaminen voidaan tehdä tuoterakenteen perusteella, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja varmistaa toimitusajassa pysymisen

• koneiden kuormitus ja henkilöstön tarve on hallinnassa, joten resurssit voidaan hyödyntää täysimääräisesti

Lisää tuotannonohjauksen hallittavuutta ja tiedon läpinäkyvyyttä - LemonOnline

LemonOnline-tuotannonohjaus tuo työssä tarvittavat toiminnot jokaisen työntekijän ulottuville niin, että kaikki tieto on jatkuvasti taskussa, omassa kännykässä. Hallitset koko tuotantoketjun yhdellä järjestelmällä tarjousten laskemisesta jälkilaskelmiin saakka.

Kokonaisvaltainen tuotannon ohjaaminen nopeuttaa pääoman kiertoa

LemonOnlinesta näet kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä ja teet päätökset reaaliaikaisen tiedon perusteella. Visuaalisesta Gantt-näkymästä saat tietoa niin aikatauluista kuin kuormituksestakin ja resursoit uudet työt helposti. Voit tehostaa tuotannon läpimenoa ja vapauttaa käyttöpääomaa tuottamaan. Yksinkertaisen tuotannon hallitset Kanban-työjonolla.

Konfiguroi tuotteet tilauskohtaisesti ja tiedä tarkasti, mitä on tehty

Tuotekonfiguraattorin avulla varmistat, että tilauskohtaiset tuoterakenteet (BOM) ovat tilatun mukaiset. Tyypittelet rakennerivit esimerkiksi valmistettaviin, puolivalmisteisiin (omaa tai alihankintaa), raaka-aineisiin, osto-osiin tai varaosiin. Sarjanumero- ja eräseurannan avulla tiedät tarkasti, mistä tuotteet on valmistettu. Samalla helpotat myös tarjousvaihetta merkittävästi.

Reaaliaikainen tieto tuotannon läpimenosta auttaa optimoinnissa

Graafisten kuormitusnäkymien kautta näet koko ajan, missä vaiheessa työt ovat menossa ja miten ne etenevät. Ohjaat tuotantoasi tuotantosuunnitelman ja ajantasaisen tiedon perusteella. Hienokuormitustyökalulla (APS) siirrät vedä-pudota-tyyppisesti työt toiselle koneelle tai tekijälle, kun muutoksia tarvitaan.

Tiedon kirjaus suoraan lattiatasolta helpottaa seurantaa

Työntekijä- tai työpistekohtaisilla työjonoilla työt tehdään oikeassa järjestyksessä ja ohjeet, piirustukset ja tilauskohtaiset tiedot löytyvät suoraan työpisteeltä. Helppokäyttöinen työajan leimaus varmistaa oikea-aikaiset kirjaukset ja ajantasaisen tiedon. Työn ohessa kirjatut materiaaliotot auttavat reaaliaikaisessa varastoseurannassa ja laatutapahtumien kirjauksessa.

Jälkilaskelmat aina ajan tasalla

Kun töille tehdään kirjaukset reaaliaikaisesti, saadaan myös jälkilaskelmat heti tuotteen tai projektin valmistuttua. Tämän perusteella voidaan tehdä faktoihin perustuvia muutoksia esimerkiksi työvaiheiden kestoon tai muihin valmistusta ohjaaviin asioihin. Voit varmistaa, että aika käytetään oikeisiin asioihin ja säästät aikaa, kun tarvittava tieto saadaan yhdestä paikasta helposti.

Koko toimitusketjun ohjaus

Ota verkostosi alihankkijat ja toimittajat mukaan toimitusketjun ohjaukseen: Näet, mitkä työt ovat alihankkijalla ja miten ne etenevät. Voit ohjata ostoja tilausten perusteella ja Omahankinta-portaalista toimittajasi pääsevät katsomaan heille osoitettuja tilauksia. Tuotannon optimaalinen ajoitus kasvattaa toimitusvarmuutta ja pienentää kustannuksia vähemmän hukan myötä.

Parempi laatu ja toimitusvarmuus

Laadun ohjauksen ja poikkeamien hallinnan työkalut ovat osa työvaiheita. Voit määritellä haluamasi laatustandardit ja analysoida onnistumista joko laadunvalvojien syöttämien tai suoraan mittalaitteista luettujen tietojen perusteella työnteon yhteydessä. Mahdolliset poikkeamat kirjaat viimeistään tuotannon valmistuskirjausten yhteydessä ja laatupöytäkirjan täytät osana prosessia.

Tekoäly parantaa tuotannonohjauksen ja tehtaan tehokkuutta

Suunnittelu, resurssien hyödyntäminen ja toiminnan ennustaminen helpottuvat, kun tekoäly laskee toteumatietoihin ja kuormitukseen perustuen, missä ajassa työ tai työvaihe menee tuotannosta läpi. Tehtaasi voi toimia 100 % tehokkuudella ilman turhia katkoksia: hyödynnät tuotantokapasiteetin tehokkaasti, paikallistat tuotannon pullonkaulat ja kehität toimintaa Lean-mallin mukaisesti.

Lemonsoft Tuotannonohjaus – kaikkiin tuotantotapoihin

Lemonsoftin tuotannonohjaus ja tuotannon suunnittelu tukevat kaikkia tuotantotapoja alihankinnasta projektituotantoon. Hyödynnät tuoterakenteen lisäksi tuotantoa ohjaavia tietoja, joten valmistukseen vaikuttavien asioiden määrittely MRP II –tason mukaisesti onnistuu kerralla.

Projektituotannon realiaikaiseen seurantaan ja resursointiin

+ Lue lisää

Lemonsoft tarjoaa erinomaiset työkalut projektin reaaliaikaiseen seurantaan, ostojen hallintaan ja projektin aikataulutukseen ja resursointiin. Kohdista tuotannossa tapahtuneet materiaalikulutukset, konekustannukset, sekä työhön kohdistuneet työajat projektille tai tarkemmin projektivaiheelle ja seuraa työn kustannuksia tuotannon jälkilaskennan kautta.

Tilausohjautuvan tuotannon tehokkaaseen ja läpinäkyvään hallintaan

+ Lue lisää

Kysyntäennusteiden sähköisinä tuominen tuotannonohjausohjelmistoon parantaa suunnittelukyvykkyyttä ja kapasiteetin tarpeen ennakointia. Lemonsoft sisältää laajat tilaustenkäsittely- ja MES-ominaisuudet samassa järjestelmässä, jolloin tuotannon tehokas ohjaaminen on helppoa ja läpinäkyvää.

Varasto-ohjautuvan tuotannon eräseurantaan ja hallintaan

+ Lue lisää

Lemonsoft sisältää sekä tilaustenkäsittelyn, varastonhallinnan että MES-ominaisuudet samassa järjestelmässä, joten tuotannon ohjaaminen saldotietojen pohjalta on tehokasta. Hallitset helposti omaa valmisvarastoa sekä normaalin tuotannon ohjaamisen ja seurannan lisäksi pidät tarkkaa kirjaa eräseurannasta.

Alihankinnan ja sopimusvalmistuksen automatisointiin

+ Lue lisää

Vakiintuneessa alihankinnassa ja sopimusvalmistuksessa tilaukset kannattaa hoitaa mahdollisimman automaattisesti tai ulkoistaa suoraan osuus tuotannosta. Lemonsoft keskustelee asiakkaasi järjestelmän kanssa ja voi välittää tilaus- ja nimiketietoja usealla tavalla. Tilaustiedot sekä kysyntäennusteet näkyvöt reaaliaikaisesti toiselle osapuolelle oli kyseessä valmistaja tai asiakas.

Mitä Lemonsoft-tuotannonohjauksella voi tehdä?

Ota Tuotannonohjaus käyttöön itsenäisenä osana tai yhdistä se muihin yrityksellesi tarpeellisiin toiminnanohjauksen osa-alueisiin. Tutustu Lemonsoft Tuotannonohjaukseen ja sen toiminnallisuuksiin tarkemmin ohjelmakohtaisessa kuvauksessa!

Hallitse koko toimitusketjua samassa järjestelmässä Lemonsoft ERP:llä

Lemonsoft-tuotannonohjaus on kiinteä osa Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmää. Saat koko toimitusketjun hallinnan samaan järjestelmään - niin kotimaassa kuin ulkomailla. Toiminnallisuutta laajennat helposti aktivoimalla tarvittavat lisenssit. Tuki ja palvelu ovat lähellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelimemme ovat Euroopan parhaimmassa konesalissa.

Kannattaako toiminnanohjausjärjestelmään investoida?

Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää vai vaihtamassa vanhaa uuteen? Vai haluatko lisää toimintaa tehostavia ja liiketoimintaa kehittäviä osia nyt käytössä olevaan Lemonsoft-kokonaisuuteen? Lataa aiheeseen liittyvä opas ja kokeile ROI-laskurillamme, mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa.

Lataa opas

Otetaan yhdessä käyttöön tarpeisiinne sopiva tuotannonohjausjärjestelmä

Varaa aika etätapaamiseen kalenteristani niin kartoitetaan tarpeenne tuotannonohjausjärjestelmälle!

Tommi Päivinen

Myyntipäällikkö

050 349 1664

tommi.paivinen@lemonsoft.fi

Autan mielelläni teollisuuden toiminnanohjauksen kehittämisessä, joko kokonaisratkaisuna tai joustavasti juuri sen kokoisena digitalisaatiohankkeena, kun on tarpeen.

Varaa aika tästä!