Lemonsoft Tuotannonohjaus sisältää laajat ja monipuoliset työkalut eri tyyppisten tuotantotapojen tehokkaaseen suunnitteluun ja hallintaan. Hoidat samalla ohjelmalla koko prosessin tarjousvaiheesta kirjanpitoon saakka.

Miksi tuotannonohjaus?

Tuotannonohjauksen ja koko tuotantoketjun joustavuus korostuu koko ajan enemmän. Yleisesti ollaan matkalla kohti yhden kappaleen eräkokoa, eli valmistettavat tuotteet tehdään enenevässä määrin tilauskohtaisesti. Tämä aiheuttaa valmistavalle yritykselle vaatimuksia tuotannon reaaliaikaiselle seurannalle ja joustaville muutoksille.

Lemonsoft tuotannonohjauksen avulla pystyt hyödyntämään tuotantokapasiteetin tehokkaasti. Samalla voit paikallistaa tuotannon pullonkaulat ja voit kehittää toimintaa Lean-mallin mukaisesti. Kattavan kuormituksen seurannan ja jälkilaskelmien avulla näet heti, miten työt toteutuivat. Yksinkertaisen tuotannon hallitset helposti Kanban-työjonolla.

Erityyppiset tuotantotavat ja suomalaisten yritysten toimintatavat ovat meille tuttuja. Vahvasta kotimaisuudestaan huolimatta Lemonsoft tuotannonohjausta voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti; kotimaassa sijaitsevien tuotantoyksiköiden lisäksi voit ohjata myös ulkoimaisia tehtaita.

Tuotannonohjaus on osa Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmää. Voit ottaa sen käyttöön itsenäisenä osana tai yhdistää muihin yrityksellesi tarpeellisiin toiminnanohjauksen osa-alueisiin.

Lemonsoft tuotannonohjauksella hallitset kaikki valmistukseen liittyvät osa-alueet ennusteiden käsittelystä jälkilaskelmiin saakka.

Tuotannonohjauksen hyödyt yrityksellesi

KOKONAISVALTAINEN TYÖKALU TUOTANNON OHJAAMISEEN
Hallitset koko tuotantoketjun yhdellä järjestelmällä tarjousten laskemisesta jälkilaskelmiin saakka. Näet kuormituksen ja tuotannon kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä. Visuaalinen Gantt-näkymä helpottaa seurantaa. Eräsuunnittelun avulla voit suunnitella valmistuserät etukäteen.

KONFIGUROI TUOTTEET TILAUSKOHTAISESTI
Tuotekonfiguraattorin avulla varmistat, että tilauskohtaiset tuoterakenteet ovat tilatun mukaiset. Samalla helpotat myös tarjousvaihetta merkittävästi. Sarjanumero- ja eräseurannan avulla tiedät tarkasti, mistä tuotteet on valmistettu.

REAALIAIKAINEN TIETO TUOTANNON VAIHEISTA JA LÄPIMENOSTA
Ohjaat tuotantoasi tuotantosuunnitelman ja ajantasaisen tiedon perusteella. Graafisten kuormitusnäkymien kautta näet koko ajan, missä vaiheessa työt ovat menossa ja miten ne etenevät. Tekoäly auttaa tuotannon ennustamisessa ja optimoinnissa.

TIEDON KIRJAUS SUORAAN LATTIATASOLTA
Työntekijä- tai työpistekohtaisilla työjonoilla varmistat, että työt tehdään oikeassa järjestyksessä. Helppokäyttöinen työajan leimaus suoraan työpisteeltä varmistaa oikea-aikaiset kirjaukset ja ajantasaisen tiedon. Jälkilaskelmat ovat aina ajan tasalla.

KOKO TOIMITUSKETJUN OHJAUS
Voit ottaa koko verkostosi, alihankkijat ja toimittajat saumattomasti mukaan. Näet mitkä työt ovat alihankkijalla ja miten ne etenevät. Voit myös ohjata ostoja tilausten perusteella ja omahankinta-portaalin avulla toimittajasi pääsevät suoraan katsomaan heille osoitettuja tilauksia.

KATTAVA RAPORTOINTI AUTOMAATTISESTI
Reaaliaikaisella tieto on käytettävissäsi ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Voit varmistaa, että aika käytetään oikeisiin asioihin ja itse säästät aikaa, kun tarvittava tieto saadaan yhdestä paikasta helposti.

PAREMPI LAATU JA TOIMITUSVARMUUS
Laadun ohjauksen ja poikkeamien hallinnan työkalut ovat osa kokonaisuutta. Voit määritellä haluamasi laatustandardit ja analysoida onnistumista joko laadunvalvojien syöttämien tai suoraan mittalaitteista luettujen tietojen perusteella.

NOPEAMPI PÄÄOMAN KIERTO
Tehostamalla tuotannon läpimenoa vapautat sitoutunutta käyttöpääomaa tuottamaan. Näet kokonaistilanteen reaaliaikaisesti yhdellä silmäyksellä ja voit tehdä tarvittavat päätökset oikean tiedon perusteella.

Kattavat toiminnot tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun

GANTT – VISUAALINEN TYÖPÖYTÄ

Tuotannonsuunnittelun Gantt-näkymä visualisoi tuotannon työjonon. Töiden uudelleenajoitus tai siirto onnistuu helposti raahaamalla työ haluttuun kohtaan. Näet kaikki tuotantokoneet selkeästi ryhmiteltynä tai voit pitää näkyvissä vain haluamasti koneet. Samalla näytöllä näet myös kapasiteetin ja kuormituksen reaaliaikaisesti, joten muutosten tekeminen on helppoa ja vaikutukset näet heti. Tuotannonsuunnittelu tukee myös automaattiajoittamista, joten jos priorisoit jonkin työn muiden edelle, muut ajoitetaan eteenpäin automaattisesti.

TUOTANNON HIENOKUORMITUS, APS – ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING

Tuotantoympäristö muuttuu jatkuvasti. Väliin tulee kiireellisiä töitä, ihmisiä sairastuu, koneet hajoavat, ja esimerkiksi raaka-aineet eivät saavukaan ajoissa. Nämä poikkeamat vaikuttavat töiden valmistumiseen ja aiheuttavat jatkuvaa tuotannonsuunnittelua. Helppokäyttöisessä hienosuunnittelu-näkymässä yksittäset työt näkyvät kortteina, joita on helppoa siirtää vaiheelta tai koneelta toiselle.

TUOTANTOKESKUS

Tuotantokeskuksesta näet tuotannon kokonaistilanteen yhdellä silmäyksellä. Pääset myös porautumaan tietoihin tarkemmin. Tuotantokeskuksesta näet kaikki työn alla olevat työt, valmistuneet työt ja tuotantotilaukset. Mittareiden kautta näet esimerkiksi toimitusvarmuuden haluamallasi aikavälillä. Samasta paikasta näet myös tuotannon raportoidut poikkeamat.

KANBAN-TYÖJONO

Kanban-työjono on käyttäjälle selkeä, helppo ja nopea työkalu tuotantotöiden kirjaamiseen. Vedä-pudota-tyyppiset toiminnot onnistuvat vaikka kännykällä, joilloin tuotantotapahtumien kirjaaminen on reaaliaikaista eikä pääse unohtumaan.

TYÖNTEKIJÄN NÄKYMÄ

Työntekijän näkymässä kaikki oleellinen tuotantoon liittyvä on tuotu tekijän ulottuville ”lattiatasolle”. Samasta näytöstä löytyvät tiedot tarvittavista materiaaleista ja työohjeet. Työn liitteiksi voidaan lisätä esim. työpiirustuksia tai muita valmistuksessa tarpeellisia dokumentteja.

JÄLKILASKELMAT

Jälkilaskelmien avulla seuraat kannattavuutta ja voit tehdä tarvittavat muutokset hinnoitteluun tai valmistukseen faktojen perusteella. Raportilta näet työ-, materiaali- ja alihankintakustannukset eriteltynä, toteutuneet kustannukset vertailtuna laskennallisiin. Jälkilaskelmat voit otta yksittäisen työn tasolla, työnumeroittain, tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain tai asiakasryhmittäin.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonta on olennainen osa tuotannon seurantaa. Poikkeamien seuranta onnistuu helposti tuotantokeskuksen kautta. Poikkeamien kirjaaminen tapahtuu suoraan työntekijän näkymästä.

OMAHANKINTA

Lemonsoft omahankinta yhdistää sinut ja alihankkijasi saumattomasti. Omahankinnan avulla annat toimittajan yhteyshenkilöille suoran pääsyn heidän yritykselleen kohdistettuihin ostotilauksiin. Palvelun kautta toimittaja voi vahvistaa, toimittaa ja jälkitoimittaa tilaukset. Alihankkijan suuntaan palvelun kautta kulkevat aina ajantasaiset ja oikeat työpiirustukset. Omahankinnan kautta voit myös seurata toimittajasi toimitusvarmuutta. Lue tarkemmin »