Lemonsoft Tuotanto -ohjelman avulla voit tehostaa tuotannon huippuunsa. Pystyt entistä paremmin hyödyntämään tuotantokapasiteettia, paikallistamaan tuotannon pullonkaulat ja pitämään aikatauluista kiinni. Reaaliaikainen tieto tuotannon vaiheista ja läpimenoista auttaa myös laskemaan työn kannattavuutta sekä tekemään johtopäätöksiä hinnottelusta.

Lemonsoft Tuotanto -ohjelma tarjoaa parhaat ratkaisut tuotannnon seurantaan ja kehittämiseen,  alkaen työntekijöiden työnohjauksesta ja tuotannon kuormituksen seurannasta aina jälkilaskentaan laski. Koska työt ja työaikakuittaukset tehdään viivakoodilukijalla ja työohjeet sekä kuvat tallennetaan järjestelmään sähköisesti, tiedot ovat aina saatavilla ja ajan tasalla. Ohjelman avulla pystyt myös jäljittämään helposti valmistuserät ja asiakkaat, joille tiettyä raaka-ainetta on toimitettu.

Suomalaisten yritysten toimintatavat ovat meille hyvin tuttuja. Vahvasta kotimaisuudestaa huolimatta Lemonsoft Tuotanto myös kansainvälistä yritystoimintaa.  Valitsemasi toimintamallit kattavat koko tuotannon ja kaikki yksiköt: kotimaassa olevien tuotantolaitostesi lisäksi voit ohjata ulkomailla olevia tehtaita.

Tuotanto on Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmän osa, joka tarjoaa yrityksellesi kerralla kattavat tuotannonhallinnan työkalut. Voit ottaa sen käyttöön itsenäisenä ohjelmana tai yhdistää sen muihin yrityksellenne tarpeellisiin toiminnanohjausjärjestelmän osiin.

Lemonsoft Tuotanto sisältää:

  • tuotantosuunnitelma, työnjohdon näkymä
  • tekijöiden työjonot, työajan keräämien, työnohjaus työntekijöille, työajan leimaus
  • tuotantotöiden kirjaukset, visuaalinen Gantt-näkymä tuotantoon, tuotekonfigurointi, läpimenoajan laskenta
  • koneiden kapasiteetin hallinta, kuormitusnäkymät graafisesti, materiaalivirrat, raaka-aineiden jäljitettävyys
  • laadunvalvonta, kattava raportointi