työajan kirjaaminenTyöajanseuranta on työaikalain määrittelemä velvollisuus työnantajalle. Lähtökohtaisesti tuomioistuimessa työntekijän sanaan luotetaan enemmän, joten oikein pidetyllä työaikakirjanpidolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Työnantajan tulee myös huomioida, että työntekijällä sekä työsuojelutarkastajalla on oikeus saada selvitys työaikakirjanpidosta.

Lemonsoftissa työajanseuranta on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Toimistossa tai yleensä kiinteässä työpisteessä oleville henkilöille leimauspääte on kätevin vaihtoehto. Voit tehdä leimauksen, joko kellokortti-tyyppisesti kiinteään leimauspäätteeseen tai vaikka mobiilisti. Leimauspäätteeltä tuntitiedot siirtyvät kätevästi hyväksynnän kautta palkanlaskentaan.

Mikäli työntekijä tekee liikkuvaa työtä ja vaihtelee työltä toiselle, voi tuntikirjauksia tehdä myös listamuotoisesti kirjaamalla esimerkiksi päivän tunnit eri projekteille. Työajankirjauksessa voi itse määritellä paljonko tunneista laskutetaan tai jättää laskutuspäätöksen tekemisen esimiehen tai projektipäällikön tehtäväksi.

Lemonsoftin työajanseurannan avulla voit nukkua yösi rauhassa, tietäen että lain vaatimukset ovat tulleet täytetyksi.

Lue tarkemmin ohjelmakohtaisista kuvauksista:

Työajan kirjaaminen

Työvuorosuunnittelu

HR-kalenteri