Varastonhallinta on keskeinen osa yrityksen sisälogistiikan prosesseja. Lemonsoftin varastonhallinta (WMS) kattaa materiaalien käsittelyssä tarvittavat toiminnot, joita voidaan käyttää niin tietokoneella, mobiililaitteilla kuin keräilypäätteilläkin. Lemonsoftin varastonhallinta kattaa materiaalien ja nimikkeiden varastoon tulot, siirrot, varastosta otot, vastaanoton, keräilyn ja toimittamisen. Nimikkeillä saattaa olla myös seurantatasoja kuten erä- ja sarjanumerotiedot, joiden käsittely onnistuu Lemonsoftissa varastohallinnan mukana. Lemonsoftin avulla voidaan muun muassa tehostaa keräilyä, jäljittää nimikkeitä ja tilauksia, sekä vähentää manuaalisessa käsittelyssä monesti syntyviä virheitä.

Viivakoodien hyödyntäminen materiaalien ja nimikkeiden käsittelyssä on arkipäivää. Lemonsoft ymmärtää viivakoodien salat ja viivakoodien käytön ansiosta materiaalien ja nimikkeiden käsittely tehostuu ja liiketoiminnan laatu paranee. Lemonsoftin avoimien tiedonsiirtorajapintojen ansiosta myös varastotoimintojen ulkoistaminen osittain tai kokonaan onnistuu helposti.

Lue tarkemmin ohjelmakohtaisista kuvauksista:

Varastokirjanpito
Kuormalavakäsittely