Arvot, joiden mukaan toimimme, koskevat niin Lemonsoftia yrityksenä kuin työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitammekin.

Tuloksellinen

Yritys

Lemonsoft on kannattava ja tulosta tekevä yritys. Tämä mahdollistaa pohjan luotettavalle ja pitkäkestoiselle yhteistyölle niin asiakkaiden, kumppaneiden kuin henkilökunnankin kanssa

Kumppani

Lemonsoft mahdollistaa omalta osaltaan tuotteillaan ja toiminnallaan asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tuloksentekokyvyn omassa liiketoiminnassaan

Työntekijä

Lemonsoftin työntekijät toimivat tehokkaasti ja tuloksellisesti, asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Edelläkävijä

Yritys

Lemonsoft kehittää elinkaaretonta Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmää, missä huomioidaan asiakkaiden tarpeet pitkälle tulevaisuuteen

Kumppani

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmää liiketoiminnassaan hyödyntävät yritykset kokevat toiminnassaan edelläkävijyyden tuomat edut

Työntekijä

Työntekijä on aidosti kiinnostunut kehittämään osaamistaan myös omaehtoisesti ja sitä kautta omalla panoksellaan mahdollistamassa Lemonsoftin edelläkävijyyttä

Arvostaminen

Yritys

Lemonsoft arvostaa työntekijöitään, asiakkaitaan ja kumppaneitaan, sekä huomioi näiden kehitystarpeet asianmukaisesti. Arvostaminen näkyy avoimesti kaikessa toiminnassa.

Kumppani

Arvostus on molemmin puolista ja sen pohjalle on hyvä rakentaa kestävää, kannattavaa, tasa-arvoista ja tuloksellista yhteistyötä.

Työntekijä

Työntekijä osaa arvostaa kollegoitaan, työnantajaansa sekä Lemonsoftin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Työntekijä huomioi kollegansa ja pyrkii parhaansa mukaan tukemaan myös muiden onnistumista omalla toiminnallaan ja työpanoksellaan